جلسه شورای همتا برگزار گردید
جلسه شورای همتا برگزار گردید
جلسه شورای همتای استان به ریاست مهندس علی نیا معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
منبع معاونت عمرانی
تعداد بازدید : ۲۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی