کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی راه های استان  برگزار گردید
کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی راه های استان برگزار گردید
کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی راه های استان به ریاست مهندس علی نیا معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
منبع معاونت عمرانی
تعداد بازدید : ۲۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی