ستاد بازسازی مناطق زلزه زده استان برگزار گردید
ستاد بازسازی مناطق زلزه زده استان برگزار گردید
ستاد بازسازی مناطق زده به ریاست مهندس علی نیا معاون محترم هماهنگی امور عمرانمی استاندار برگزار گردید
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
منبع معاونت عمرانی
تعداد بازدید : ۱۲

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی